Maisto institutas

 

Nacionalinis Maisto mokslo institutas keičia aplinką kurdamas žinias ir technologinius sprendimus žmogaus gerovei prevencinių ir darnių maisto sistemų imtyje, kartu plėtodamas maisto užtikrinimo galimybes augančio pasaulio poreikiams.

Mokslo veikla: subalansuoto ir sveikatai palankaus maisto ir maisto technologijų kūrimas ir tobulinimas, darniųjų maisto sistemų vystymas, vartotojo ir maisto gamintojo sąveikos veiksmingumo užtikrinimas.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Pramonės transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
Tyrimų kryptys
Maisto sistemos ir biotechnologijos
 

Veiklos kryptys

a) Biologinių ir fizikinių cheminių veiksnių įtaka maisto mikroorganizmams (vad. dr. I. Mažeikienė),
b) Maisto produktų kokybės gerinimo bei saugos užtikrinimo, maisto užsitikrinimo moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (vad. dr. S. Kiseliovienė),
c) Kancerogeninių medžiagų susidarymo mažinimas maisto produktuose, panaudojant technologines priemones ir medžiagas (vad. dr. A.Šarkinas)

a) programa Maisto chemijos ir biotechnologijos plėtra, sukuriant ir ištiriant funkcionaliųjų savybių turinčias modelines (bandomąsias) maisto sistemas, fizikinių cheminių ir biocheminių faktorių įtakos baltyminių maisto dispersinių sistemų struktūros formavimuisi bei savybėms tyrimai  (vad.  dr. R. Narkevičius),
b) Biologiškai aktyvių medžiagų poveikis juslinei kokybei (vad. dr. G. Alenčikienė)

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Mokslo tyrimų poveikis

Dalyvavimas tarptautinėse organizacijose:

EU Research and innovation directorate, SCAR Food Systems working group, dr. Alvija Šalaševičienė:
Poveikis: Maisto mokslo tyrimų 2030 ir 2050 projekavimas Europos ir globaliu masteliu;
EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), Dr. R. Narkevičius narys, Lietuvos regioninės sekcijos pirmininkas.
Poveikis: Technologinių linijų, higienos metodologijos projektavimas ir sklaida Europos maisto pramonės įmonėms;
ISEKI  (International Food Association) narė dr. A. Šalaševičienė;
Poveikis: Europinių projektų inicijavimas ir partneriavimas maisto mokslo ir technologijų imtyje;
ISO komiteto ISO/ TC 34 Food products/SC 12 Sensory analysis bei šio komiteto pakomitečio darbo grupės WG 1 Sensory claim substantiation ekspertė dr. G. Alenčikienė;
DNV GL (Det Norske Veritas GL) tarptautinė audito kompanija, auditorė dr. A. Šalaševičienė;
ISEKI Food association ir “Elsevier“ patariamosios grupės (Elsevier Advisory panel) narė dr. G. Alenčikienė;

Dalyvavimas akreditacijos veikloje:

Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai: habil. dr. J. Šalomskienė, dr. I. Mačionienė

Dalyvavimas standartizacijos veikloje:

LST TK 51 „Maisto analizė“ – habil dr. J. Šalomskienė pirmininkė (iki 2020-05-01);
LST TK 2 „Pienas ir pieno produktai“ pirmininkė dr. G. Alenčikienė;
Darbo grupės “Mikrobiologinės analizės metodai” vadovė habil. dr. J. Šalomskienė;
ISO 6658:2017 Sensory analysis – Methodology – General guidance  standarto rengimo darbo grupės vadovė dr. G. Alenčikienė;
ISO/TC 34/SC Sensory analysis 12/WG 1 Sensory claims komiteto narė dr. G. Alenčikienė

Dalyvavimas LR ŽŪM komitetuose:

Dr. A. Šalaševičienė – žemės ūkio mokslo tarybos prie Žemės ūkio ministerijos narė;
Dr. A. Šarkinas – išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų tarybos narys;
Dr. G. Alenčikienė yra nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos ekspertų komiteto prie LR Žemės ūkio ministerijos narė.

 Dalyvavimas nacionalinėse organizacijose:

Lietuvos mikrobiologų draugijos nariai : habil. dr. J. Šalomskienė, dr. A. Šarkinas, dr. I. Mačionienė
LMA ŽŪMMS Maisto saugos ir kokybės komisijos narys dr. A. Šarkinas

Dalyvavimas leidžiant mokslo leidinius:

KTU Maisto institutas iki 2017 m.  leido recenzuojamą mokslo leidinį „Maisto chemija ir technologija“;
Leidinio „Veterinarija ir zootechnika“  redakcijos tarybos narys dr. A.Šarkinas; Leidinio Food research international redkolegijos narė dr. G. Alenčikienė (nuo 2016);
Valahia universiteto leidinio „Annals. Food Science and Technology“ (Rumunija) redkolegijos narė dr. A. Šalaševičienė (nuo 2008);

Per 60 metų Institute 61 darbuotojas parengė ir apgynė disertacijas, iš kurių 6 – habilitacinių darbų, kurie darė įtaką Lietuvos pieno pramonės proveržiui užtikrinant ir validuojant (patvirtinant):
– pieno pramonės produktų (sviesto, sviesto riebalų mišinių) saugą ir kokybę, naujas šių gaminių gamybos technologijas,
– sveikatai palankių ir tradicinių duonos, konditerijos produktų ir jų technologijų
– funkcionaliųjų gėrimų rinkos plėtrą
– mėsos ir žuvies pramonė saugą gamybos aplinką, produktus.

Konferencijos

 1. „Biologinių rizikos veiksnių eliminavimas bei atsiradimo prevencija gaminant baltymingus pieno produktus ūkiuose bei mažose įmonėse“ Nr. 14PA-KK-20-1-09771-PR00 (2022 m.), konferencijos programa;
 2. ,,Biologinių metodų taikymas ūkiuose ir mažose įmonėse gaminamų fermentuotų produktų saugai ir kokybei užtikrinti” Nr. 14PA-KK-19-1-08764-PR001 (2021 m.), konferencijos programa;
 3. „Biologinių metodų taikymas mėsos produktų gamybai ūkiuose ir mažose įmonėse užtikrinant mėsos produktų saugą ir kokybę” Nr. 14PA-KK-18-1-03477-PR001 (2020 m.), konferencijos programa;
 4. „Tradicinio žemės ūkio perėjimas į darnias maisto sistemas: tyrimai ir inovacijos” (2019 m.), konferencijos programa ir konferencijos medžiaga;
 5. Projekto ,,Racionalus antrinių pieno perdirbimo žaliavų panaudojimas pieno produktų gamybos ūkiuose ir mažosiose įmonėse“ Nr. 14PA-KK-17-1-01542-PR001 baigiamoji konferencija (2019 m.), konferencijos programa;
 6. Mokslinė gamybinė konferencija „Paukštienos ir kiaušinių kokybės gerinimas” (2018 m.), konferencijos programa;
 7. Maistas 2030: tyrimai ir inovacijos žemės ūkio ir maisto sistemai (2017 m.), konferencijos pranešimų medžiaga;
 8. Maisto technologijos ir kokybės kontrolė (2016 m.).

Mokymai

 1. Mokymai pagal neformalaus švietimo programą ,,Mikrobiologinių metodų parinkimas, verifikavimas ir validavimas‘‘ (Programos kodas TMNT640002), 2020 m. kovo 4 d. NVSPL Kauno skyrius (Aušros g. 44, Kaunas). Programos vadovė habil. dr. Joana Šalomskienė.
 2. Mokymai pagal neformalaus švietimo programą ,,Maisto ir vandens mikrobiologinių tyrimų metodai‘‘ (Programos kodas TMNT640003), 2020 m. vasario 26 d. KTU Maisto institutas, 421 k. (Radvilėnų pl. 19C, Kaunas). Programos vadovė habil. dr. Joana Šalomskienė.
 3. Mokymai pagal neformalaus švietimo programą ,,Pasterizacijos ir sterilizacijos taikymas maisto pramonėje‘‘ (Programos kodas TMNT640000), 2020 m. vasario 13 d. KTU Santakos slėnis, A228 k. (K. Baršausko g. 59, Kaunas). Programos vadovas dr. Antanas Šarkinas.
 4. „Pieno tinkamumo sūrių gamybai tyrimų praktiniai mokymai“, 2017 m. birželio-rugsėjo mėn. Priemonės tikslinė grupė ir priemonės dalyviai:
 • ūkininkai – fermentinių sūrių gamintojai ir planuojantys juos gaminti;
 • mažųjų pieno produktų gamybos įmonių darbuotojai.

Seminarai

1. Projektas „Biologinių metodų taikymas mėsos produktų gamybai ūkiuose ir mažose įmonėse užtikrinant mėsos produktų saugą ir kokybę“, tipas: seminaras / lauko diena; seminaro tema: Mėsos produktų gamybos inovacijos; seminaro dienotvarkę rasite dienotvarkėje.

2. Projektas ,,Racionalus antrinių pieno perdirbimo žaliavų panaudojimas pieno produktų gamybos ūkiuose ir mažosiose įmonėse“ Nr. 14 PA-KK-17-1-01542-PR001.

Seminaro ir lauko dienos programa:

• Išrūgos, jų sudėtis, maistinė bei biologinė vertė. perspektyvios panaudojimo sritys. Produktų iš išrūgų technologijos.
• Pasukos, jų sudėtis, maistinė bei biologinė vertė. perspektyvios panaudojimo sritys. Produktų iš pasukų technologijos.
• Liesas pienas, jo sudėtis, maistinė bei biologinė vertė. perspektyvios panaudojimo sritys. Produktų iš lieso pieno technologijos.
• Perspektyvūs ingredientai, naudotini produktų iš antrinių pieno perdirbimo žaliavų gamyboje. Jų savybės, naudojimo privalumai.

Kontaktiniai tel. 8-688 43226; 8-37 312 393

Daugiau informacijos apie seminaro ir lauko dienų laiką ir vietą rasite čia: Renginių tvarkaraštis.

Apgintos disertacijos ir jų reikšmingumas

PAVARDĖ,
VARDAS
DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO
VADOVAS
GYNIMO
METAI
Aušra Šipailienė Prieskoninių ir aromatinių augalų ekstraktų poveikis mikroorganizmams (Chemijos inžinerija 05 T) Antanas Šarkinas 2008
Renata Žvirdauskienė Jautrių bakterijų kultūrų augimo reguliavimas ir metodų antimikrobinėms medžiagoms piene ir mėsoje aptikti tobulinimas (Chemijos inžinerija 05 T) Joana Šalomskienė 2011
Jonkuvienė Dovilė Maiste paplitusių Bacillus cereus bakterijų savybės ir įvairių veiksnių poveikis šių bakterijų gyvybingumui (Chemijos inžinerija 05 T)  Joana Šalomskienė 2013
2017 m priimti doktorantai:
Hamidioglu Irfan Gyvūniniai riebalai, aliejus, veikliosios medžiagos, antioksidantai, riebalų rūgštys, riebalų rūgščių transizomerai, funkcionalumas, antimikrobinės savybės antioksidacinis poveikis. Gintarė Zaborskienė
Riešutė Reda Candida genties patogenų išskyrimas, jų savybių ir poveikio žmogaus organizmo mikrobiomui nustatymas Joana Šalomskienė
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Institute yra vykdomi moksliniais tyrimai ir teikiamos mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos, susijusios su:

 • Naujų, sveikatai palankių, specializuotos mitybos maisto produktų kūrimu,
 • Maisto kokybės ir saugos užtikrinimu,
 • Naujų analizės metodų, produktų sudėties patvirtinimui, kūrimu
 • Darniųjų maisto sistemų, technologijų ir aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimu

Instituto mokslininkai  padeda klientams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

Teikiamos paslaugos

1.Maisto sauga: Maisto tyrimų centras akredituotas pagal LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus atlikti maisto žaliavų, produktų ir vandens fizikinius, cheminius ir mikrobiologinius tyrimus.

2. Inovacijos: pagalba visose produkto kūrimo ir tiekimo į rinką etapuose:

 • idėjos generavimas;
 • prototipo sukūrimas;
 • technologinio proceso parametrų parinkimas;
 • cheminės sudėties nustatymas;
 • energinės ir maistinės vertės įvertinimas;
 • juslinių savybių (spalva, skonis, tekstūra, išvaizda) vertinimas jusliniais ir instrumentiniais metodais;
 • galiojimo trukmės nustatymas/patikslinimas, įvertinant mikrobiologinius, cheminius ir juslinius produkto pokyčius;
 • vartotojų nuomonės tyrimai siekiant įvertinti produkto vietą rinkoje ir priimtinumą, nustatant galimas nišas rinkoje naujiems produktams

3. Maisto kokybė:

 • technologinio proceso, laikymo sąlygų, pakuotės įtakos biologiškai vertingų maisto žaliavų ir medžiagų išlikimui bei produktų ir gėrimų kokybei nustatymas;
 • antrinių žaliavų (išrūgos, išspaudos ir pan.) panaudojimas kuriant naujus produktus;
 • žaliavos, technologinio proceso, pakuotės, laikymo sąlygų ir kitų veiksnių įtakos maisto produktų ir gėrimų juslinei kokybei, jų priimtinumui ir teikiamam pirmumui vertinimas;
 • maisto pasirinkimo veiksnių nustatymas, atliekant vartotojų nuomonės tyrimus

4. Kursai, seminarai:

 • naujos maisto perdirbimo technologijos ir jų poveikis produktų kokybei ir saugai;
 • ekologiškas maistas;
 • išskirtinės kokybės maistas;
 • funkcionalusis maistas;
 • teikiamų registruoti žemės ūkio ir maisto produktų saugomų nuorodų paraiškų ekspertizė;
 • nauji mikrobiologinių, cheminiių ir juslinių tyrimų metodai;
 • maisto produktų cheminės falsifikacijos nustatymo klausimais

5. Įmonės darbuotojų specializuoti mokymai:

 • laboratorinio darbo kokybė;
 • juslinės analizės vertintojų grupės įmonėse rengimas ir profesionalumo palaikymas;
 • antimikrobinių medžiagų piene nustatymo metodai;
 • mikrobiologų kursai pradedantiesiems mikrobiologams;
 • ryšio tarp juslinių ir instrumentinių produktų kokybės duomenų įvertinimas;
 • tyrimo metodų, procedūrų kūrimas ir tobulinimas;
 • Maisto produktų kokybės prognozavimas, užkrečiant juos užsakovo pageidaujamomis pamatinėmis mikroorganizmų, tarp jų patogeninių, kultūromis;
 • Mikrobiologinių rodiklių nustatymas, tiriant nurodytus veiksnius, užkrėtus įvairius tiriamuosius objektus pamatinėmis mikroorganizmų kultūromis.

6. Naujos galimybės: mikroorganizmų, naudingų ir žalingų, išskyrimas ir tikslus identifikavimas naudojant genetinius metodus.

Maisto žaliavų ir gaminių tyrimų įkainius rasite ČIA.

Informaciją, dėl akreditacijos simbolio naudojimo, rasite ČIA.

Maisto žaliavų ir gaminių tyrimų įkainiai

Akreditavimo sritys

Kauno Technologijos Universiteto Maisto instituto Maisto tyrimų centro AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS.

Akreditavimo sritys:

 1. Lanksti akreditavimo sritis 
 2. Aktuali akreditavimo sritis 

Įranga ir paslaugos

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Projektai

Maisto institutas

Rodyti daugiau
 

Technologiniai sprendimai

Instituto mokslininkai kuria technologinius sprendimus, kurie yra taikomi ir pagal poreikius gali būti adaptuojami gamybiniuose procese.
Bioaktyvių medžiagų taikymas kuriant personalizuotos mitybos maisto produktus
Biokonservantų taikymas produkto, aplinkos higienai užtikrinti
Maisto produkto saugos (vartojamosios trukmės) užtikrinimo sprendimai
Maisto rizikos veiksnių ir jų lygio ekspertavimas ir validavimas vertinant produkto ir aplinkos saugą
Darniųjų technologijų priemonės suprojektuoti Aukštos pridėtinės vertės produktų sprendimai
Maisto atliekų įveiklinimas darniųjų technologijų priemonėmis

 

Reikšmingiausios publikacijos

MetaiPublikacijaDOI nuoroda
2022RIEŠUTĖ, Reda; ŠALOMSKIENĖ, Joana; ŠALAŠEVIČIENĖ, Alvija; MAČIONIENĖ, Irena. “Effect of Anolyte on S. Typhimurium and L. monocytogenes Growth in Minced Pork and Beef Cuts.” Foods 11, no. 3 (2022): 41510.3390/foods11030415
2022MAČIONIENĖ, Irena; ČEPUKOIT Dovilė; ŠALOMSKIENĖ, Joana; ČERNAUSKAS, Darius; BUROKIENĖ, Daiva; ŠALAŠEVIČIENĖ, Alvija. “Effects of natural antimicrobials on Xanthomonas strains growth.” Horticulturae 8, no. 1 (2022): 7.10.3390/horticulturae8010007
2021MAŽEIKIENĖ, Ingrida; FRERCKS, Birutė; BUROKIENĖ, Daiva; MAČIONIENĖ, Irena; ŠALAŠEVIČIENĖ, Alvija. “Endophytic community composition and genetic-enzymatic features of cultivable bacteria in Vaccinium myrtillus L. in forests of the Baltic-Nordic region.” Forests 12, no. 12 (2021): 164710.3390/f12121647
2021TRAKSELE, Lina; SPEICIENE, Vilma; SMICIUS, Romualdas; ALENCIKIENE, Gitana; SALASEVICIENE, Alvija; GARMIENĖ, Galina; ZIGMANTAITE, Vilma; GRIGALEVICIUTE, Ramune; KUCINSKAS, Audrius. “Investigation of in vitro and in vivo digestibility of black soldier fly (Hermetia illucens L.) larvae protein.” Journal of Functional Foods 79 (2021): 104402.10.1016/j.jff.2021.104402
2021RAZAVIZADEH, Seyedmahmood; ALENCIKIENE, Gitana; SALASEVICIENE Alvija, VAICIULYTE – FUNK, Lina; ERTBJERG, Per; ZABULIONE, Aelita. “Impact of fermentation of okara on physicochemical, techno-functional, and sensory properties of meat analogues.” European Food Research and Technology 247, no. 9 (2021): 2379-2389.10.1007/s00217-021-03798-8
2021EIČAITĖ, Ovidija; ALENČIKIENĖ, Gitana; PAULIUKAITYTE, Ingrida; ŠALAŠEVIČIENĖ, Alvija. “Eat or Throw Away? Factors Differentiating High Food Wasters from Low Food Wasters.” Sustainability 13, no. 19 (2021): 10741.10.3390/su131910741
2021BRADAUSKIENĖ, Vijolė; VAIČIULYTĖ – FUNK, Lina; RAMIN SHAH, ČERNAUSKAS, Darius; TITA, Mihaela Adriana. “Recent advances in biotechnological methods for wheat gluten immunotoxicity abolishment–a review.” Polish journal of food and nutrition sciences 71, no. 1 (2021): 5-20.10.31883/pjfns/132853
2021ČESONIENĖ, Laima; LABOKAS, Juozas; JASUTIENĖ Ina; ŠARKINAS, Antanas; KAŠKONIENĖ, Vilma; KAŠKONAS, Paulius; KAZERNAVIČIŪTĖ, Rita; PAŽERECKAITĖ, Aistė; DAUBARAS, Remigijus. “Bioactive compounds, antioxidant, and antibacterial properties of Lonicera caerulea berries: evaluation of 11 cultivars.” Plants 10, no. 4 (2021): 624.10.3390/plants10040624
2021RIESUTE, Reda; SALOMSKIENE, Joana; MORENO, David Saez; GUSTIENE, Sonata. “Effect of yeasts on food quality and safety and possibilities of their inhibition.” Trends in Food Science & Technology 108 (2021): 1-10.10.1016/j.tifs.2020.11.022
2020BOBINAITĖ, Ramune; GROOTAERT, Charlotte; VAN CAMP, John; ŠARKINAS, Antanas; LIAUDANSKAS, Mindaugas; ŽVIKAS, Vaidotas; VIŠKELIS, Pranas; VENSKUTONIS, Petras Rimantas. (2020). Chemical composition, antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activities of the extracts isolated from the pomace of rowanberry (Sorbus aucuparia L.). Food Research International, 109310. DOI: 10.1016/j.foodres.2020.10931010.1016/j.foodres.2020.109310
2019ZOKAITYTE, Egle; CERNAUSKAS, Darius; KLUPSAITE, Dovile; LELE, Vita; STARKUTE, Vytaute; ZAVISTANAVICIUTE, Paulina; RUZAUSKAS, Modestas; GRUZAUSKAS, Romas; JUODEIKIENE, Grazina; ROCHA, João Miguel; BLIZNIKAS, Saulius; VISKELIS, Pranas; RUIBYS, Romas; BARTKIENE, Elena. Bioconversion of milk permeate with selected lactic acid bacteria strains and apple by-products into beverages with antimicrobial properties and enriched with galactooligosaccharides // Microorganisms. Basel: MDPI AG. ISSN 2076-2607. 2020, vol. 8, iss. 8, art. no. 1182, p. 1-26. DOI: 10.3390/microorganisms8081182. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,152; AIF: 4,230; IF/AIF: 0,981; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005, A 003] [Indėlis: 0,035]10.3390/microorganisms8081182
2019JUODEIKIENE, Grazina; CERNAUSKAS, Darius; TRAKSELYTE-RUPSIENE, Karolina; BARTKIENE, Elena; ZADEIKE, Daiva; BANYTE, Greta; SANTINI, Antonello. Acoustic-based screening method for the detection of total aflatoxin in corn and biological detoxification in bioethanol production // Frontiers in microbiology. Lausanne: Frontiers Media SA. ISSN 1664-302X. 2020, vol. 11, art. no. 543, p. 1-8. DOI: 10.3389/fmicb.2020.00543. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,236; AIF: 4,230; IF/AIF: 1,001; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 6,40; SNIP: 1,351; SJR: 1,690; Q1 (2019, Scopus Sources)] [M.kr.: A 003, T 005] [Indėlis: 0,071]10.3389/fmicb.2020.00543
2019URBANAVIČIŪTĖ, Ieva; LIAUDANSKAS, Mindaugas; BOBINAS, Česlovas; ŠARKINAS, Antanas; REZGIENĖ, Aistė; VISKELIS, Pranas. Japanese quince (Chaenomeles japonica) as a potential source of phenols: optimization of the extraction parameters and assessment of antiradical and antimicrobial activities // Foods. Basel: MDPI AG. ISSN 2304-8158. 2020, vol. 9, no. 8, art. no. 1132, p. 1-13. DOI: 10.3390/foods9081132. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,092; AIF: 3,279; IF/AIF: 1,247; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,30; SNIP: 1,243; SJR: 0,661; Q3 (2019, Scopus Sources)] [M.kr.: T 005, M 003] [Indėlis: 0,249]10.3390/foods9081132
2019NEMCIAUSKAS, Kestutis; TRAKSELE, Lina; SALASEVICIENE, Alvija; SNITKA, Valentinas. A silicon membrane-silver nanoparticles SERS chip for trace molecules detection // Microelectronic engineering. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-9317. eISSN 1873-5568. 2020, vol. 225, art. no. 111282, p. 1-6. DOI: 10.1016/j.mee.2020.111282. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,305; AIF: 4,553; IF/AIF: 0,506; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,90; SNIP: 0,949; SJR: 0,589; Q2 (2019, Scopus Sources)] [M.kr.: T 005] [Indėlis: 0,625]10.1016/j.mee.2020.111282
2019ŠALOMSKIENĖ, Joana; JONKUVIENĖ, Dovilė; MAČIONIENĖ, Irena; NARKEVIČIUS, Raimondas; RIEŠUTĖ, Reda. Impact of antimicrobials, naturally produced by lactic acid bacteria, on the Listeria monocytogenes growth in minced salmon // Czech journal of food sciences. Prague: Czech Academy of Agricultural Sciences. ISSN 1212-1800. eISSN 1805-9317. 2020, vol. 38, iss. 5, p. 280-286. DOI: 10.17221/342/2019-CJFS. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 0,932; AIF: 3,279; IF/AIF: 0,284; Q4 (2019, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,60; SNIP: 0,688; SJR: 0,339; Q3 (2019, Scopus Sources)] [M.kr.: T 005] [Indėlis: 1,000]10.17221/342/2019-CJFS
2018ROKAITYTE, Anita; ZABORSKIENE, Gintare; GUSTIENE, Sonata; RAUDONIS, Raimondas; JANULIS, Valdimaras; GARMIENĖ, Galina; STIMBIRYS, Artūras. Effect of taxifolin on physicochemical and microbiological parameters of dry-cured pork sausage // Czech journal of food sciences. Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences. ISSN 1212-1800. eISSN 1805-9317. 2019, vol. 37, no. 5, p. 366-373. DOI: 10.17221/57/2018-CJFS. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 0,846; AIF: 2,851; IF/AIF: 0,296; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,23; SNIP: 0,714; SJR: 0,395; Q3 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: T 005, A 003] [Indėlis: 0,213]10.17221/57/2018-CJFS
2018GUSTIENE, Sonata; ZABORSKIENE, Gintare; ROKAITYTE, Anita; RIEŠUTE, Reda. Effect of biofermentation with taxifolin on physicochemical and microbiological properties of cold-smoked pork sausages // Food Technology and Biotechnology. Zagreb, Croatia : University of Zagreb. ISSN 1330-9862. 2019, vol. 57, no. 4, p. 481-489. DOI: 10.17113/ftb.57.04.19.6250. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 1,517; AIF: 3,318; IF/AIF: 0,457; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,54; SNIP: 0,772; SJR: 0,467; Q2 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: T 005, A 003] [Indėlis: 0,375]10.17113/ftb.57.04.19.6250
2018BARTKIENE, Elena; STEIBLIENE, Vesta; ADOMAITIENE, Virginija; JUODEIKIENE, Grazina; CERNAUSKAS, Darius; LELE, Vita; KLUPSAITE, Dovile; ZADEIKE, Daiva; JARUTIENE, Laura; GUINÉ, Raquel P. F. Factors affecting consumer food preferences: food taste and depression-based evoked emotional expressions with the use of face reading technology // BioMed research international. New York, NY : Hindawi. ISSN 2314-6133. eISSN 2314-6141. 2019, vol. 2019, art. no. 2097415, p. 1-10. DOI: 10.1155/2019/2097415. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,197; AIF: 3,434; IF/AIF: 0,639; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,41; SNIP: 0,951; SJR: 0,795; Q2 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: A 003, A 002, M 001, T 005] [Indėlis: 0,050]10.1155/2019/2097415
2018SALOMSKIENE, Joana; JONKUVIENE, Dovile; MACIONIENE, Irena; ABRAITIENE, Asta; ZEIME, Jurate; REPECKIENE, Jurate; VAICIULYTE-FUNK, Lina. Differences in the occurence and efficiency of antimicrobial compounds produced by lactic acid bacteria // European food research and technology. Berlin : Springer. ISSN 1438-2377. eISSN 1438-2385. 2019, vol. 245, iss. 3, p. 569-579. DOI: 10.1007/s00217-018-03227-3. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,056; AIF: 2,851; IF/AIF: 0,721; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,07; SNIP: 0,943; SJR: 0,704; Q2 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: T 005] [Indėlis: 0,716]10.1007/s00217-018-03227-3
2017BENDOKAS, Vidmantas; ŠARKINAS, Antanas; JASINAUSKIENĖ, Daiva; ANISIMOVIENĖ, Ona Nijolė; MORKŪNAITĖ-HAIMI, Šarūnė; STANYS, Vidmantas; ŠIKŠNIANAS, Tadeušas. Antimicrobial activity of berries extracts of four Ribes species, their phenolic content and anthocyanin composition // Folia Horticulturae. Warsaw : Sciendo. ISSN 0867-1761. eISSN 2083-5965. 2018, vol. 30, iss. 2, p. 249-257. DOI: 10.2478/fhort-2018-0021. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,244; AIF: 1,434; IF/AIF: 0,170; kvartilis: Q4 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 0,29, SNIP: 0,432, SJR: 0,129 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,284]10.2478/fhort-2018-0021
2017DOMINGUEZ-HERNANDEZ, Elisa; ŠALAŠEVIEČIENĖ, Alvija; ERTBJERG, Per. Low-temperature long-time cooking of meat: eating quality and underlying mechanisms // Meat Science. Oxford : Elsevier. ISSN 0309-1740. 2018, Vol. 143, p. 104-113. DOI: 10.1016/j.meatsci.2018.04.032. [Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,821; AIF: 2,605; IF/AIF: 1,083; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,39, SNIP: 1,900, SJR: 1,643 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,333]10.1016/j.meatsci.2018.04.032
2017SARKINAS, Antanas; SAKALAUSKIENE, Kristina; RAISUTIS, Renaldas; ZEIME, Jurate; SALASEVICIENE, Alvija; PUIDAITE, Egidija; MOCKUS, Ernestas; CERNAUSKAS, Darius. Inactivation of some pathogenic bacteria and phytoviruses by ultrasonic treatment // Microbial pathogenesis. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0882-4010. eISSN 1096-1208. 2018, vol. 123, p. 144-148. DOI: 10.1016/j.micpath.2018.07.004. [PubMed; Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,332; AIF: 4,071; IF/AIF: 0,573; kvartilis: Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,36, SNIP: 0,849, SJR: 0,751 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 10T, 05T, 01T] [Indėlis: 0,750]10.1016/j.micpath.2018.07.004

Iki 2017 m. institute  buvo leidžiamas periodinis mokslo darbų rinkinys „Maisto chemija ir technologija“, kurio straipsniai įtraukti į 3 tarptautinių duomenų bazių sąrašą.

 • ŠALOMSKIENĖ, Joana; SEDEREVIČIUS, Antanas; MAČIONIENĖ, Irena; ŽVIRDAUSKIENĖ, Renata. Biologinių ir cheminių veiksnių įtaka antimikrobinių medžiagų tyrimams piene: [mokomoji knyga]. Kaunas: Technologija, 2013. 97 p. ISBN 9786090209271.
 • GARMIENĖ, Galina; MIEŽELIENĖ, Aldona; JASUTIENĖ, Ina; ALENČIKIENĖ, Gitana. Natūraliai susidarančios glutamo rūgšties kiekis mėsos gaminiuose ir jos poveikis gaminių juslinei kokybei bei priimtinumui. LR Žemės ūkio ministerija, Kauno technologijos universitetas. Maisto institutas. Kaunas: Technologija, 2013. 25 p. ISBN 9786090209462.
 • Maistas 2030: tyrimai ir inovacijos žemės ūkio ir maisto sistemai (2017 m.)

Konferencijos pranešimų medžiaga

 • Maisto technologijos ir kokybės kontrolė (2016 m.)

Konferencijos pranešimų medžiaga

Kontaktai

Dr. Alvija Šalaševičienė
KTU Maisto Instituto direktorė
Radvilėnų pl. 19-404 kab., Kaunas,
LT – 44239 Kaunas
tel. + 370 (37) 312 532
el. p. alvija.salaseviciene@ktu.lt

Rūta Bulanavičienė
KTU Maisto Instituto administratorė
tel.  370 (37) 312 393
el. p.  mai@ktu.lt