Įranga ir paslaugos

 • Į klientų užklausas atsakoma per 24 val.
 • Su tyrėjai identifikuojami kliento poreikiai;
 • Parengiamas ir išsiunčiamas komercinis pasiūlymas klientui;
 • Pasirašoma sutartis;
 • Atliekami tyrimai ir/arba kitos paslaugos;
 • Testuojama ir perduodama klientui sukurta inovacija.

Teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarka Kauno technologijos universitete.

 • KTU turi galiojančius Intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo nuostatus, kurie buvo atnaujinti ir patvirtinti 2019-04-26 rektoriaus įsakymu Nr. A-273. Nuostatai nustato Universiteto intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo principus ir procedūras, susijusius su intelektinės nuosavybės teisių turėjimu, jos vystymu, apsauga, naudojimu, disponavimu ir pajamų, gautų iš intelektinės nuosavybės perdavimo, paskirstymu autoriams.

Chemijos mokslo laboratorija 

Atliekami tyrimai:

 • Cheminės rizikos naujosiose technologijose įvertinimas, cheminių indikatorių (biogeniniai aminai, trans riebalų rūgštys, lipidų oksidacija) aptikimas žaliavose;
 • Naujų produktų cheminės sudėties įvertinimas (baltymų sudėtis, amino rūgščių ir peptidų sudėtis, riebalų ir riebiųjų rūgščių kompozicija, cukrūs ir t.t.);
 • Tyrimai susiję su skirtingų rūšių gyvulinių riebalų ir aliejų sudėties nustatymu, jų atitikties WHO rekomendacijoms (omega 6 ir omega 3 riebiųjų rūgščių santykis) apibrėžimu ir trans riebalų rūgščių kiekio įvertinimu;
 • Funkcinių aktyviųjų medžiagų taikymas ir maistinės vertės modeliavimas mėsos produktuose ir aliejuje;
 • Funkcinių aktyviųjų medžiagų tyrimas ir pritaikymas siekiant pagerinti mėsos produktų ir aliejų kokybę;
 • Optimalūs, tyrimais pagrįsti sprendimai, aktyviųjų funkcinių medžiagų naudojimui mėsos produktuose ir aliejuose, rekomendacijų gamintojams paruošimas.

Mikrobiologijos mokslo laboratorija

Atliekami tyrimai:

 • Maisto saugos problemų maisto grandinėje tyrimai;
 • Prevencinių priemonių kūrimas žmogaus mikrobiomui būdingų Candida genties patogenų slopinimui;
 • Patogeninių Xanthomonas genties bakterijų, aptinkamų augalinės kilmės maiste, stebėsenos Lietuvoje tyrimai;
 • Natūralių konservantų, slopinančių patogeninių ir kitų žalingų bakterijų augimą, paieška;
 • Biologinių metodų paieška beglitiminių produktų kūrimui.

Juslinės analizės mokslo laboratorija 

Atliekami tyrimai:

 • Maisto juslinių savybių priėmimas ir suvokimas žmogaus jusliniais receptoriais, priklausomai nuo gamybos metu naudojamo technologinio proceso parametrų, įrangos, laikymo sąlygų ir kt;
 • Maisto matricų savybių modeliavimas biotechnologiniais metodais atsižvelgiant į vartotojų poreikius (įsitikinimus ir požiūrį į maisto kilmę gamyboje naudojamus procesus ir ingredientus, sveikatos sutrikimus ir t.t.);
 • Maisto savybių tyrimų instrumentiniais ir jusliniais metodais koreliacijos tyrimai siekiant sukurti naujus tyrimo metodus;
 • Antrinių žaliavų panaudojimo ir maisto atliekų mažinimo būdų ir metodų tyrimai.

Technologijos mokslo laboratorija 

Atliekami tyrimai:

 • Tiriami nauji funkciniai maisto produktai ir jų ingredientai;
 • Atliekamos biocheminės reakcijos žemesnėse nei 0°C temperatūrose;
 • Maisto saugumo užtikrinimo tyrimai.

Alvija Šalaševičienė

KTU Maisto instituto direktorė

+370 672 71 219 | alvija.salaseviciene@ktu.lt

Tadas Prasauskas

Technologijų perdavimo projektų vadovas

+370 674 94 935 | tadas.prasauskas@ktu.lt

 

Įranga

 

Paslaugos