Kvietimas maisto produktų pakuočių gamintojams dalyvauti “Vartotojų įtraukimo laboratorijoje 2021 (EIT FOOD RIS CEL 2021)”

Svarbiausios | 2021-10-05

2021 m spalio 13 d. 13 val. vyks ZOOM aplinkoje susitikimas su maisto produktų pakuotes gaminančių įmonių atstovais (po vieną atstovą iš įmonės) siekiant išsiaiškinti jūsų poreikius siūlomų prekių ir paslaugų apimtyje kalbant apie vyresnio amžiaus vartotojų grupės pasirinkimus. Tuo tikslu bus organizuojama nuotolinė, apie 2-3 val. trukmės, sesija, kurios metu bus pristatyta vyresnio amžiaus vartotojų nuomonė apie produktus, pakuotes, produktų įsigijimo problemas, kas pastebima produktų etiketėse ir t.t.. Taip pat vyks diskusija kaip jums, įmonių atstovams, geriau suprasti vartotojų poreikius.

Dalyvaujančio asmens iki 2021-10-08 d. bus prašoma:

Susitikimo metu siūlome geriau susipažinti su vyresnio amžiaus vartotojų auditorija. Ar jums įdomu ką jie mano apie jūsų gaminamus produktus? Ko jiems nepakanka? Tęsiant 2019 metais pradėtas veiklas, Vartotojų įtraukimo laboratorija 2021 vėl surinko senjorus, siekiant juos įtraukti į naujų maisto produktų, pakuočių ir paslaugų kūrimo procesą. Jau įvyko pirmieji susitikimai su senjorais, kuriuose analizuota kokių produktų trūksta šiems vartotojams, kaip jie vertina maisto produktų pakuotes ir įvairių maisto verslo įmonių teikiamas paslaugas.

Projekto EIT Food RIS CEL 2021 (KAVA 19153-21060) koordinatorius Varšuvos Universitetas. Konsorciumą sudaro 10 Europos valstybių, Lietuvai konsorciume atstovauja įvairių regionų senjorai ir KTU Maisto instituto mokslininkai.

Kilus klausimams kreiptis į dr. Gitaną Alenčikienė; +370 37 312587 , gitana.alencikiene@ktu.lt