Žvejybos ir akvakultūros produktų vartojimo skatinimo priemonių įgyvendinimas

 

Projekto nr.: 68SK-KK-19-1-00751-PR001

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas” priemonės „Rinkodaros priemonės” veiklą „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija”

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-07 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Žuvininkystės įmonių asociacija "Lampetra", Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija, Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija

Vadovas:
Antanas Šarkinas

Trukmė:
2019 - 2021

Padalinys:
Maisto institutas, Mikrobiologijos mokslo laboratorija