Tvarių tyrimo metodų kūrimas cheminiams rizikos veiksniams koncentruotose Maisto matricose identifikuoti, kaip tarpdisciplininių tyrimų tinklo plėtros pagrindas

 

Projekto nr.: 2021/4

Projekto aprašymas:

Tyrėjų tinklas siekia sukurti tvarų, supaprastintą ir didesnio jautrio liepsnos atominės sugerties spektrometrijos metodą cheminių rizikos veiksnių (Co, Ni, Cr) maisto matricose elementinei analizei, susidariusių dėl sąveikos su terminio išpurškimo būdu pagaminta kontaktine, apsaugine įrangos danga. Šiuo darbu bus siekiama padidinti liepsnos atominės sugerties spektrometrijos metodo jautrumą, sukoncentruojant maisto matricų analites giluminiu vakuumu. Sukurtos analizės metodo patikimumas bus analizuojamas, lyginant liepsnos atominės sugerties spektrometro rezultatus su grafito krosnelės atominės sugerties, induktyviai susietos plazmos optinės emisijos ir rentgeno spindulių fluorescencinės spektrometrijos tyrimų rezultatais.

Projekto finansavimas:

Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro programa


Projekto rezultatai:

Sukurta tvarus, supaprastintas ir didesnio jautrio liepsnos atominės sugerties spektrometrijos metodas cheminių rizikos veiksnių (Co, Ni, Cr) maisto matricose elementinei analizei.
Parengtas publikacijos projektas ir projekto medžiagos pristatymas mokslo pupuliarinimo leidinyje.
Sukurtas suinteresuotų dalininkų tinklas, apimantis su maistu besiliečiančių medžiagų (paviršiaus dangų) mokslo atstovus, maisto mokslo tyrėjus, įstatymų projektų rengėjus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-02-01 - 2021-10-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Fraunhofer-Institut fur Keramische Technologien und Systeme IKTS, Latvijos universitetas

Vadovas:
Alvija Šalaševičienė

Trukmė:
2021 - 2021

Padalinys:
Maisto institutas