Tradicinių daržovių išspaudų dezagregacija (suardymas) inovatyviomis priemonėmis naujų produktų gavimui ir išeigų didinimui (DISCOVERY)

   

Projekto nr.: TM-18-1

Projekto aprašymas:

DISCOVERY projektas tiria naujos ir inovatyvios technikos – ultragarso bangų kavitacijos – pritaikymo galimybes augalinių atliekų, susidarančių daržovių perdirbimo metu, apdorojimu tikslu padidinti išeigas ir gaminti kitus tarpinius pridėtinės vertės produktus.

Projekto finansavimas:

Horizontas 2020 ERA-NET iniciatyva SUSFOOD2: Tvari maisto gamyba ir vartojimas


Projekto rezultatai:

Pritaikius augalinių gėrimų gamybos procese palyginti paprastą techninį sprendimą – ultragarso bangų kavitaciją – bus galima perdirbti augalinių gėrimų gamybos metu susidariusius antrinius produktus (išspaudas) ir panaudoti juos naujų maisto produktų vystymui. Tolesnis skystos frakcijos apdorojimas membranų technologijomis, leis sukoncentruoti šalutinį produktą, praturtinant vertingais baltymais, kuriuos galima pritaikyti maisto gamybai. Įgyvendinus projektą bus sukurta išspaudų bioskaidymo koncepcija ir parinkti metodai optimaliam antrinių produktų panaudojimui. Beatliekinė augalinių gėrimų gamyba prisidės prie taršos mažinimo bei teigiamo poveikio aplinkai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2021-09-30

Projekto koordinatorius: Aplinkos, saugos ir energetikos technologijos institutas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Įmonė „Berief Food GmbH", Milano universitetas

Vadovas:
Gražina Juodeikienė, Alvija Šalaševičienė

Trukmė:
2018 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto institutas, Maisto mokslo ir technologijos katedra