Produkcijos savikainą mažinančių bei saugą ir kokybę gerinančių fermentinių sūrių technologijų pritaikymas gamybai ūkiuose bei mažose įmonėse

 

Projekto nr.: 14PA-KK-16-1-02952-PR001

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla” veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai”

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Antanas Šarkinas

Trukmė:
2017 - 2018

Padalinys:
Maisto institutas, Mikrobiologijos mokslo laboratorija