Musių Hermetia illucens lervų sudėties bei baltymų mitybinės vertės ištyrimas in vivo bei in vitro (MUSLERVBALTYMAI)

   

Projekto nr.: PP22/188

Projekto aprašymas:

Šio projekto metu numatyta atlikti tyrimus itin aktualioje alternatyvių baltymų šaltinių paieškos srityje. Kaip teigia JT ŽŪMO, vabzdžių panaudojimas tiek pašarų, tiek žmonių mityboje gali padėti išspręsti su pasaulinės populiacijos didėjimu susijusią baltymų trūkumo problemą. Tyrimų objektu pasirinktos musių Hermetia illucens lervos, pasižyminčios dideliu baltymų kiekiu savo sudėtyje. Tokį pasirinkimą lėmė gerai ištirtos šių musių veisimo sąlygos bei žaliavos prieinamumas Lietuvoje.
Baltymų, skirtų žmonių mitybai, kokybę apsprendžia tiek jų nepakeičiamų amino rūgščių sudėtis, tiek atitikimas žmogaus poreikiams, tiek jų virškinamumas, gebėjimas įsisavinti. Musių Hermetia illucens lervų baltymų virškinamumas iki šiol dar nėra ištirtas. Taigi, projekto metu planuojama Hermetia illucens lervų baltymų kokybę ištirti šiuo metu rekomenduojamu taikyti DIAAS metodu, įvertinant tiek amino rūgščių sudėtį, tiek virškinamumą taikant in vivo tyrimus su gyvūnais. In vivo tyrimai yra brangūs ir ilgai užtrunkantys (mažiausiai 9 dienas), be to susiduriama su etine gyvūnų naudojimo tyrimams problema. Dėl to alternatyvios in vitro tyrimų metodologijos, kai naudojami fermentai, tobulinimas, taikymas bei koreliacijos su in vivo metodu nustatymas yra svarbūs siekiant prisidėti prie patikimo in vitro metodo sukūrimo, kuris įgalintų baltymų virškinamumą įvertinti kuo patikimiau.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-20 - 2018-12-31

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Gitana Alenčikienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Juslinės analizės mokslo laboratorija, Maisto institutas