Juodažiočių grundulų, sužvejojamų Baltijos jūroje, sudėties, maistinės vertės nustatymas ir panaudojimo žmonių mitybai perspektyvumo įvertinimas

   

Projekto nr.: MT-17-17

Projekto aprašymas:

Vykdant projektą ištirtas juodažiočių grundalų, sužvejojamų Baltijos jūroje, užterštumas sunkiaisiais metalais (švinu, kadmiu gyvsidabriu); įvertinta jų cheminė sudėtis bei maistinė ir energinė vertė. Gauti tyrimų rezultatai įgalina padaryti išvadą, kad, lyginant su kitomis Baltijos jūros priekrantėje sužvejotomis žuvimis juodažiočiai grundalai yra saugios ir pakankamai vertingos žuvys.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-06-17 - 2017-12-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Raimondas Narkevičius

Trukmė:
2017 - 2017

Padalinys:
Maisto institutas