Galimybių studija dėl naujai rengiamų ES Codex Alimentarius komisijos, kitų tarptautinių standartų poveikio Lietuvos žemės ir maisto ūkiui

   

Projekto nr.: MT-15-40

Projekto aprašymas:

Išanalizuoti Žemės ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų ES, Codex Alimentarius komisijos, EN ISO standartų projektai ir pateiktos moksliniais tyrimais ir eksperimentine praktika pagrįstos išvados dėl jų poveikio žemės ir maisto ūkiui.
Pateikti siūlymai dėl Lietuvos pozicijos ES ir tarptautinių organizacijų darbo organuose formavimo.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


Projekto rezultatai:

Pateikti pasiūlymai rengiamam reglamentui, susijusiam su pieno ir pieno produktų analize ir kokybės vertinimu;
Kodekso standarto „Pieno ir pieno produktų filtrato milteliai“ projektui (N16-2015); standarto „Lydytas sūris“ projektui; Kodekso standartui „Mocarela“ CODEX STAN 262-2006.
Išnagrinėti Codex Alimentarius Komisijoje ir Komitetuose svarstyti riebalų ir aliejų, vaisių ir daržovių pramonei, maisto ženklinimui aktualūs dokumentai ir pateiktas vykdytojų mokslinis pagrindimas dėl Lietuvos pozicijos. Pateiktos pastabos bei pasiūlymai 13 Juslinės analizės standartų projektų.
Pateiktas pasiūlymas Lietuvai susilaikyti balsuojant dėl CEN/TC 425 Halal Food veiklos sustabdymo.
Lietuva įtraukta į darbo grupę, rengiant naujus ISO standartų projektus ISO/WD 20613 Juslinė analizė ir ISO/NP 20784 Nurodymai kaip pagrįsti juslinius ir vartotojų nuomonės teiginius.
Atlikta informacijos sklaida (du informaciniai straipsniai, 25 seminarai ir mokymai, 568 dalyviai).

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Joana Šalomskienė

Trukmė:
2015 - 2017

Padalinys:
Maisto institutas