Svečiai iš Kalifornijos Žemės ūkio lyderių fondo

Svarbiausios | 2019-11-22

KTU Maisto ir Maisto mokslo ir technologijų katedroje lankėsi Kalifornijos Žemės ūkio lyderių fondo nariai, 24 įmonių 24 atstovai (dalyvių sąrašas).

Vizito tikslas: tyrimais ir inovacijomis grįstos maisto saugos ir maisto užsitikrinimo vizijos ir politikos formavimas Europos bendrijos bei nacionaliniu mastu, remiantis jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslais, adaptuojant holistinę Maisto sistemos sampratą.

Vizito metu svečiams iš Jungtinių Amerikos Valstijų buvo pristatytos Europos Komisijos „MAISTAS 2030“ strateginės gairės, kurios suformuoja prielaidas maisto sistemai, užtikrinančiai Europos Sąjungos gyventojų apsirūpinimą aukšto maistingumo maisto produktais, ir kartu atliepia aplinkosaugos ir klimato tikslus, o taip pat didina ES piliečių užimtumą. Taip pat svečiams pristatytas 2017 metais inicijuotas JPI Horizon projektas FIT4FOOD2030 – kuriame KTU yra nacionalinis asocijuotas partneris.

Susitikimo metu aptarta, kad FIT4FOOD2030 projekto metu yra siekiama transformuoti dabartinę mokslo ir inovacijų sistemą taip, kad Europos maisto sistema taptų orientuota į ateitį, kurioje  svarbus maisto sistemų tvarumas (senkančių gamtinių resursų atžvilgiu), atsparumas (mažinantis klimato pokyčius bei padedantis prisitaikyti prie kintančio klimato) ir kitų globalių iššūkių, kaip kad ekstremalūs reiškiniai ar migracija, atsakomybė (skaidri ir atskaitinga), įvairovė (atvira pačioms įvairiausioms tvarioms technologijoms, gamybos praktikoms, požiūriams, kultūroms ir verslo modeliams), konkurencingumas (kuriantis darbo vietas ir skatinantis ekonominį augimą) ir visapusiškumas (įtraukiantis visus Maisto sistemos dalyvius, įskaitant ir visuomenę bei užtikrinantis sveiko ir maistingo maisto prieinamumą visiems).

Fondo atstovai darbo grupėse praktiškai išbandė vizijos Maisto sistemos 2030 kūrimo metodologiją, ją pristatė viešoms diskusijoms. Grupinio darbo rezultatas, visų nuostabai, Kalifornijos Žemės ūkio lyderių fondo narių sukurtos Maisto sistemos 2030 vizija savo turiniu derėjo su Lietuvos politikos laboratorijos mokslininkų sukurta Maisto sistemos vizija. Su fondo atstovais pasidalinta ir EB kuriamos Maisto sistemos iššūkiais:

  • mokslo ir inovacijų sistemos fragmentiškumu įvairiose disciplinose ir sektoriuose
  • nepakankamu dėmesiu kritiško mąstymo vartotojų ugdymui
  • silpnu dialogu tarp atskirų maisto sistemos dalyvių
  • mažos apimties privačiomis investicijomis į maistingų maisto produktų kūrimą ir draugiškas gamtai technologijas,
  • maisto sistemos pokyčių iniciatoriaus atsakomybę ir galimybes, siekiant paskatinti ir motyvuoti visuomenę pradėti esminius pokyčius tvarios maisto gamybos ir vartojimo imtyse.