Maisto instituto mokslininkų vizitas Baltarusijoje

Svarbiausios | 2020-01-02

Gruodžio 1-3 dienomis KTU Maisto instituto mokslininkai svečiavosi Pieno ir mėsos pramonės mokslo institute Minske, Baltarusijoje.
Vienas iš vizito tikslų – pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu Baltarusijos mokslų akademijos Maisto mokslo praktiniu centru, projektinėms gyvūninės kilmės maisto mokslo ir rizikos maisto saugai bei kokybės vertinimo veikloms vykdyti. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo mėsos produktų kokybės ir saugos srityje galimybės, kalbėta apie inovacijas, kuriant naujus mėsos konservavimo metodus.

Vizito metu Maisto Instituto mokslininkai buvo supažindinti su chemijos, mikrobiologijos ir technologijų laboratorijų moksline bei akredituota veikla bei institucijos infrastruktūra.
Vizito metu buvo diskutuojama apie Baltarusijos Pieno ir mėsos mokslo instituto ir KTU Maisto instituto pieno rūgšties bakterijų savybių tyrimus ir kolekcijas. Habil. dr. Joana Šalomskienė domėjosi molekuliniais pieno rūgšties bakterijų identifikavimo metodais, informavo apie pieno rūgšties bakterijų antimikrobinių savybių tyrimo rezultatus ir jų panaudojimą Maisto institute.
Kartu Instituto mokslininkai pasidalino patirtimi dirbant su verslu. Pieno ir mėsos mokslo institute vyko seminaras, kurio metu įmonių atstovams buvo pristatomi naujausi pieno ir mėsos kokybės ir saugos tyrimo metodai. Seminaro metu savo patirtimi pasidalino Maisto tyrimo centro vadovė Galina Garmienė.