Lietuvos standartizacijos departamente įvyko technikos komitetų pirmininkų pasitarimas

Svarbiausios | 2017-02-09

2016 m. gruodžio 6 d. Lietuvos standartizacijos departamente įvyko technikos komitetų pirmininkų pasitarimas. Diskusijose aktyviai dalyvavo daugiau nei 30 skirtingų sričių technikos komitetų pirmininkų ir Departamento atstovai.

Pasitarimo metu buvo aptariamos artimesnio ir produktyvesnio bendradarbiavimo galimybės, aptarti Lietuvos standartų programos sudarymo ir standartų rengimo prioritetai 2017 metais, Lietuvos standartų programos įgyvendinimo organizavimas, technikos komitetų veiklos gerinimas.

Lietuvos standartizacijos departamente 2016 m. lapkričio 22 d. ,  paskaitą ,,Nauji maisto ir gamybinės aplinkos paviršių mėginių ėmimo mikrobiologiniams tyrimams metodai (LST CEN ISO/TS 17728:2015, PrLST prEN ISO 18593:2016) skaitė LST TK 51 „Maisto analizė“ pirmininkė, KTU Maisto instituto Mikrobiologijos mokslo laboratorijos vedėja habil. dr. Joana Šalomskienė