Lietuvos mikrobiologų draugijos visuotinis susirinkimas

Svarbiausios | 2019-11-22

KTU Maisto instituto Mikrobiologijos laboratorijos darbuotojai habil. dr. Joana Šalomskienė, dr. Antanas Šarkinas ir inž. Mireta Reminaitė (LMD nariai) dalyvavo LMD (Lietuvos mikrobiologų draugijos ) visuotiniame susirinkime, vykusiame š.m. spalio 25 d. Gyvybės mokslų centre, Vilniuje.

Susirinkimo metu buvo pateiktos LMD veiklos ir finansinės ataskaitos, išrinkta nauja valdyba. Išklausyti Linea Libera firmos atstovių Eglės Kutaitės, Ritos Bandariavičiūtės ir Biotechna firmos atstovo Ratmir Aleksejev pranešimai apie naujus molekulinių tyrimų metodus.