Įgyvendintas projektas „Žvejybos ir akvakultūros produktų vartojimo skatinimo priemonių įgyvendinimas”

Svarbiausios | 2022-03-14

Įgyvendintas projektas “Žvejybos ir akvakultūros produktų vartojimo skatinimo priemonių įgyvendinimas“, pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Rinkodaros priemonės“ veiklos sritį „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Projekto Nr. 68SK-KK-19-1-00751-PR001.

Projekto tikslas – skatinti žvejybos ir akvakultūros produktų vartojimą Lietuvoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 spalio 4 d. – 2021 gruodžio 31 d.

Siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausius žvejybos ir akvakultūros produktus parengta 30 informacinių-reklaminių televizijos reportažų, 25 informaciniai-reklaminiai radio-reportažai.

Televizijos ir radijo reportažai:

https://www.dropbox.com/scl/fo/12b3yl1bgfrw2d335i1zm/h?dl=0&rlkey=g6ujo10810zm5ntyqm9edmde6

Viešinimo ir sklaidos ataskaitos:

https://maistas.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/Viesinimo-ir-sklaidos-ataskaitos.zip

Straipsniai žurnaluose:

https://maistas.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/Zuvu-projekto-straipsniai-zurnaluose.zip