Džiaugiamės darbuotojų pasiekimais!

Svarbiausios | 2023-06-06

KTU Maisto instituto mokslininkai nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose, seminaruose bei kitais būdais kelia kvalifikaciją. Nors institutas didžiausią dėmesį skiria moksliniams tyrimams, tačiau kasmet priima ir būrelį baigiamojo kurso bakalauro bei magistro studentų, suteikdami jiems galimybę institute atlikti mokslinius tyrimus, reikalingus baigiamiesiems darbams parengti. Siekdami užtikrinti aukščiausią darbo kokybę, darbuotojai aktyviai įsitraukia į pedagoginių kompetencijų tobulinimą pasirinkdami KTU organizuojamas profesines pedagogikos studijas.

Sveikinamie šiemet minėtas studijas baigusią jaunesniąją mokslo darbuotoją, Aelitą Zabulionę ir kviečiame aktyviai rinktis profesines pedagogikos studijas, kurioms šiais metais numatytas ir papildomas finansavimas.