4-oji tarptautinė Doktorantų vasaros mokykla

Svarbiausios | 2019-09-06

KTU Maisto instituto doktorantė Reda Riešutė 2019 m. rugpjūčio mėn. 26 – 30 d. dalyvavo KTU organizuojamoje 4-ojoje tarptautinėje Doktorantų vasaros mokykloje, Trakuose.

Šios mokyklos tikslas – doktorantų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas, tarptautiškumo didinimas, bendrųjų įgūdžių gilinimas ir naujų ryšių užmezgimas. Penkių dienų intensyvius mokymus mokslinės etikos, prisistatymo ir komunikavimo, straipsnių rengimo temomis vedė lektoriai iš Norvegijos, Vokietijos, Suomijos, Belgijos ir kt. Ketvirtoje tarptautinėje doktorantų vasaros mokykloje dalyvavo įvairių mokslo krypčių doktorantai iš Belgijos, Danijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Pakistano, Olandijos ir kt. universitetų.

Laiku apginti daktaro disertaciją ir sėkmingai įsilieti į darbo rinką yra aktualu visų mokslo sričių doktorantams visuose universitetuose, todėl Doktorantų vasaros mokykloje skiriamas dėmesys bendrųjų gebėjimų ugdymui – mokslinių tyrimų duomenų valdymui, mokslinių straipsnių rašymo, projektų valdymo subtilybėms nagrinėti. Šiais metais mokymus vedė Ari Visa (Tampere Universitas, Suomija), Frank Witlox (Ghent Universitetas, Belgija), Enrico Luzzatto (Europos patentų akademija, Vokietija), Hallvard Fossheim (Bergeno universitetas, Norvegija).

Renginio programa:

26 August 2019 – Registration. Cultural clash. Presentations. Cultural experience. Welcome dinner
27 August 2019 – Scientific writing. Meeting the editor. Do’s and Dont’s of getting your paper published by Frank Witlox, Ghent University, Belgium
28 August 2019 – Big Data – from data to knowledge by Ari Visa, Tampere University, Finland
29 August 2019 – From Idea To (European) Patent by Enrico Luzzatto, European Patent Academy, Germany
30 August 2019 – Responsibility, Interaction, and Ethics in Research by Hallvard Fossheim, University of Bergen, Norway. Certificates. Closing lunch.